materiały budowlane

Bezpieczeństwo pracy przy użytkowaniu zawiesi linowych

Jak wy wypadku każde innego narzędzia, tak przy użytkowaniu zawiesi linowych trzeba zachować odpowiednie normy bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne zważywszy na to, że ładunki przenoszone z pomocą zawiesi są ciężkie i mogą ważyć nawet kilkanaście ton.

Zasady bezpiecznej eksploatacji.

Zanim przystąpimy do użytkowania należy bezwzględnie zweryfikować stan techniczny. Nigdy nie można dopuścić, aby korzystano z uszkodzonych, zużytych lub niekompletnych zawiesi linowych. Każde powinno posiadać tabliczkę znamionową. Jeśli eksploatowane zawiesia nie spełniają poniższych warunków należy je niezwłocznie zezłomować lub naprawić.Niedopuszczalne jest przewężenie nominalnej średnicy liny w dowolnym miejscu powyżej 10%. Dozwolone są pęknięcia do 6 drutów na długości sześciokrotności średnicy liny lub do 14 drutów na długości będącej trzydziestokrotnością średnicy. Jeśli zerwaniu ulegną więcej niż 3 druty w jednej splotce, takie zawiesia linowe nie mogą być dalej użytkowane. Dyskwalifikujące jest również rozgięcie haka powyżej 10% wartości nominalnej.

Zasady bezpiecznego użytkowania.

Użytkując zawiesia linowe trzeba zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie bezpieczeństwo pracy. Należy pamiętać, aby niewykorzystane cięgna zawsze spiąć poza ogniwo. Zawiesia linowe trzeba chronić przed działaniem wysokich temperatur oraz prądu. Podczas pracy nie można chwytać rękoma lin, gdyż podnosi to ryzyko wypadku, a do obsługi powinno się zakładać grube rękawice ochronne. Jeśli chodzi o podnoszony lub przemieszczany ładunek, ważne by jego ciężar obciążał wyłącznie gardziel haka, a nie jego zabezpieczenia. Haki nie mogą też być pozbawione zabezpieczeń, wyjątek stanowią haki przeznaczone do przenoszenia kontenerów.

Sytuacje niedozwolone przy użytkowaniu zawiesi.

Nie należy na własną rękę naprawiać czy przerabiać zawiesi. Zabronione jest szlifowanie, piaskowanie lub malowanie oraz każda inna czynność wpływająca na wytrzymałość zawiesi linowej. Nie można także samodzielnie tworzyć pętli, czy węzłów z liny, ani skracać cięgien w żaden sposób. Bezwzględnie zabrania się wykorzystywania zawiesi niezgodnie z przeznaczeniem. Niebezpieczne jest użytkowanie przy kącie rozwarcia cięgien wyższym niż 120 stopni oraz rwanie lub holowanie maszyn z użyciem zawiesi.

Tags :